Naturresurser och miljö

Mellan åren 2000 och 2004 drabbades omkring 262 miljoner människor av klimatrelaterade katastrofer. 98 procent av dessa människor levde i låginkomstländer. Samtidigt lever idag 1,2 miljarder människor i områden med knappa vattenresurser som inte är tillräckliga för att möta allas behov.

För att skapa en tryggad livsmedelsförsörjning, tillgång till vatten och en hållbar utveckling av landsbygden och nuvarande och kommande generationers levnadsvillkor krävs en ansvarsfull förvaltning av ändliga naturresurser och mijön.

FAO:s avdelning för naturresurser och miljö arbetar med hållbart nyttjande av jordens naturresurser och tillhandahåller ledarskap, teknik- och policyrådgivning samt kunskap för en hållbar användning av markresurser, vattenresurser, genetiska resurser och biolgisk mångfald. Avdelningen har även som uppgift att förbättra arbetet med att möta globala utmaningar på miljöområdet såsom klimatförändringen och markförstöring samt utvärdera möjligheterna och utmaningarna av bioenergi. Dessutom fungerar avdelningen som ett neutral forum och en mötesplats för dialog om hållbar användning av naturresurser.

Med jämna mellanrum publicerar FAO rapporter om ämnen relaterade till naturresurser och miljö.

last updated:  Tuesday, April 17, 2012