Tekniskt samarbete

FAO har tillgång till expertkompetens inom sina områden, såsom jordbruk, nutrition, skogsbruk och hållbar utveckling, och expertkunskapen används både i forskning och direkt i fält. Det kan röra sig om allt från krissituationer orsakade av naturkatastrofer eller konflikter, praktisk utbildning i effektivare jordbruks-, fiske- och skogsbrukstekniker eller utbyte av erfarenheter mellan länder med liknande problem. Verksamheten finansieras på olika sätt, antingen genom att höginkomstländer bidrar med ekonomiska resurser eller att låginkomstländerna själva investerar i projekten. Ibland finansierar FAO mindre projekt vid akuta behov men oftast bidrar FAO främst med sin expertkunskap.

FAO:s avdelning för tekniskt samarbete är den operativa delen av FAO som ser till att organisationens expertis översätts till praktisk tillämpning på lokal nivå. I samarbete med bland annat fältkontor, andra tekniska enheter och medlemländer ser avdelningen till att FAO:s projekt och program ute i världen på ett effektivt sätt förbättrar livet för landsbygdsbefolkningar.

Avdelningen är också ansvarig för att ta hand om och mobilisera resurser vid katastrofer och för utvecklingsprogram samt att främja större investeringar i jordbruket.

last updated:  Tuesday, April 19, 2011