Världshungerdagen 2009

Temat för 2009 års Världshungerdag är "En tryggad tillgång till mat i tider av kris"

I en tid när den ekonomiska krisen dominerar både nyhetsflödet och den politiska agendan är det viktigt att påminna oss själva om att långt ifrån alla jobbar på kontor eller i fabriker. Tiotusentals miljarder kronor används för att återuppliva och få fart på välbärgade ekonomier, men vad görs för att hjälpa de fattiga?

En miljard människor i världen är hungriga och antalet ökar. Krisen drabbar framförallt landsbygden där 70 procent av de hungriga lever och arbetar. Människor som redan befinner sig i underläge drabbas särskilt hårt av kombinationen av miljö- och klimatproblem, matkrisen och den ekonomiska krisen.

Världshungerdagen 2009 i Stockholm

På Världshungerdagen den 16 oktober arrangeras ett seminarium för att belysa och diskutera effekterna av de samlade globala kriserna: finanskrisen, matkrisen och miljö- och klimatkrisen. Hur påverkas de allra mest sårbara? Vad görs internationellt för att mildra effekterna?

Deltagande talare är Rolf Eriksson (statssekreterare), Johan Kuylenstierna (FAO, UN-Water), Adolphine Kateka (Södertörns högskola), Gunnar Köhlin (Göteborgs universitet), Mia Horn av Rantzien (Sida) och Åke Barklund (KSLA). Moderator är Annika Åhnberg.

Seminariet arrangeras i ett samarbete mellan FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Naturskyddsföreningen och Sida.

last updated:  Wednesday, March 30, 2011