Världshungerdagen 2006

Temat för 2006 års Världshungerdag var ”Många magar att mätta - Vi måste investera i jordbruk för att trygga tillgången till mat”. FAO ville genom detta uppmärksamma jordbruket som den avgörande motorn för ekonomisk tillväxt för många utvecklingsländer.

Enligt FAO:s beräkningar steg BNP i de cirka 30 länder som satsat på att minska hungern, det vill säga investerat i jordbruket, med 2,6 procent per år under den senaste nioårsperioden. Detta är mer än fem gånger mer än i de länder där undernäringen tillåts fortsätta.

Världshungerdagen 2006 i Stockholm

I Sverige anordnades år 2006 ett heldagsseminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) med fokus på de fattigaste 70 procenten av världens hungrande som också bor på landsbygden. Dagen arrangerades gemensamt av FAO, Svenska FAO-kommittén, Lutherhjälpen/Svenska Kyrkan och KSLA.

Seminariet riktade sig till media, vetenskapssamhället, frivilligorganisationer, studerande och en intresserad allmänhet. Frågeställningarna omfattade:

  • Vilken roll spelar det internationella biståndet för att minska hunger och undernäring samt bidra till ekonomisk tillväxt?
  • Vilket ansvar har enskilda regeringar, vetenskapssamhället, privata sektorn, frivilligorganisationer och media?

Talade gjorde Kostas Stamoulis, chef för FAO:s tjänst för jordbrukssektorn inom ekonomisk utveckling (ESAE); Maria Norrfalk, generaldirektör Sida och Pär Granstedt, vice verkställande direktör för Europaparlamentariker för Afrika (AWEPA).

last updated:  Wednesday, March 30, 2011