Översvämningen i Pakistan

Efter de förödande översvämningarna under 2010 har Pakistan än en gång drabbats av kraftiga regn och översvämningar. Hittills (september, 2011) har över åtta miljoner människor drabbats och fler än 1,5 miljoner hem och uppskattningsvis 2,7 miljoner hektar mark förstörts, framförallt i de södra provinserna Sindh och Balochistan. De kraftiga regnen som har hållit i sig långt in i september har redan tvingat fler än 625 000 människor på flykt till över 2 900 tillfälliga läger.   

De senaste översvämningarna inträffade när miljoner pakistanier var mitt i återuppbyggnaden av sina försörjningsmöjligheter efter förra årets översvämningar. Översvämningarna räknades som de värsta i Pakistans historia och drabbade över 20 miljoner människor och skadade/förstörde 1,7 miljoner hem.

Fokus på jordbruket

Ungefär 80 procent av befolkningen i de drabbade områdena har jordbruket som källa till mat och inkomst. Översvämningarna har förstört över 880 000 hektar jordbruksmark. Miljoner pakistanier, de flesta lantbrukare, har förlorat sina möjligheter till försörjning. I många samhällen i södra Pakistan adderas nu den nya katastrofen till förlusterna från förra årets översvämningar, vilka pågick så länge att vintersådden uteblev i stora delar av Sindh. Skadade bevattningssystem är också ett allvarligt problem eftersom 80 procent av vetet som odlas i Sindh är konstbevattnat.   

Utöver de 78 000 boskap som dött, har de cirka 5 miljoner som överlevt drabbats hårt. De står nu utan skydd med förhöjd risk för vattenburna sjukdomar och maskinfektioner. Tillgången på foder är också bristfällig då betesmarken översvämmats och foderlagren förstörts.   

För det andra året i rad har översvämningarna förstört en stor del av höstskörden och dessutom förberedelserna för vintersådden. FAO och dess partners i arbetsgruppen för tryggad livsmedelsförsörjning (Food Security Cluster) fortsätter att bygga vidare på förra årets insatser och arbetar för att motverka ytterligare boskapsförluster och utebliven sådd.

 


Pressmeddelanden

last updated:  Wednesday, March 20, 2013