Jordbävningen i Haiti

I januari 2010 skakade en jordbävning som mätte 7,8 på Richterskalan Haiti. Epicentrum var bara några få mil från huvudstaden Port-au-Prince och efterlänmade stor skada på hela landet, både i städerna och på landsbygden. Tre fjärdedelar av befolkningen bor på landsbygden och 80 procent av dessa har svårt att överleva på 2 dollar/dag. Omedelbart och storskaligt stöd till jordbrukssektorn var avgörande. Ett år efter katastrofen hade FAO lyckats att nå nära tre miljoner människor som de hade försett med utsäde, verktyg och växtnäringsämnen och på så vis hjälpt dem att komma igång med jordbruket igen.

Här under kan du läsa de pressmeddelanden som FAO har skrivit i samband med jordbävningen i Haiti.


Haiti - ett år efter jordbävningen (2011-01-11)

Koleraepidemin kan resultera i skördebortfall i Haiti (2011-01-04)

Livsmedelssektorn på Haiti börjar långsamt återhämta sig efter jordbävningen (2010-09-24)

Haiti: efter sex månader är jordbruket i behov av ökat stöd (2010-07-15)

Utsäde och redskap distribuerat till 68 000 hushåll i Haiti (2010-04-09)

Diouf vädjar om G8-stöd till Haiti (2010-03-17)

FAO inviger vårbruket i Haiti (2010-03-17)

Livsmedelskris hotar landsbygden i Haiti (2010-02-22)

FAO oroas över Haitis jordbruk (2010-02-12)

Insatser för återuppbyggnad av Haiti inleds (2010-02-08)

700 miljoner dollar till Haitis jordbruksplan (2010-02-02)

Haiti - återuppbyggnaden efter jordbävningen börjar hos jordbrukarna (2010-01-21)

FAO vädjar om 23 miljoner dollar för att stärka jordbruket i Haiti (2010-01-19)

Förödande jordbävning i Haiti (2010-01-15)

last updated:  Wednesday, April 27, 2011