Internationella skogsåret

FN:s generalförsamling utsåg 2011 till det Internationella skogsåret. Syftet var att öka medvetenheten kring hållbar förvaltning, bevarande och en hållbar utveckling för alla typer av skogar.

För att belysa kopplingen mellan skogar och människorna som är beroende av dem är årets tema Forests for people.

Skogsåret 2011 ger ett unikt tillfälle att väcka uppmärksamhet för sambandet mellan människor och skogar. Nationella, regionala och lokala organisationer runt om i världen uppmuntras att arrangera evenemang inom deras intresseområden och i synnerhet att nå ut till dem som verkar inom områden som traditionellt inte anses ha direkt anknytning till skogen. I själva verket är skogarna viktiga för nästan all typ av mänsklig verksamhet. Exempelvis ger de skydd åt människor och en livsmiljö för biologisk mångfald, de är en källa till mat, medicin och rent vatten och de spelar en avgörande roll för att upprätthålla ett stabilt globalt klimat och en god miljö.

På FAO:s internationella hemsida kan du under hela året hitta uppdaterad information om vad som händer och material för utåtriktade aktiviteter.

last updated:  Monday, June 20, 2011