Mark- och vattenrapport

FAO:s rapport om tillståndet för världens mark- och vattenresurser, The State of Land and Water Resources (SOLAW), är en rapport som första gången gavs ut 2011 och planeras att komma ut var tredje till var femte år. SOLAW syftar till att uppmärksamma tillståndet för jordens naturresurser och bidra med policyrekommendationer för att förbättra dessa. Initiativet till rapporten grundar sig i att den omfattande förstörelsen av mark- och vattenresurser samt den ökade bristen på dessa hotar viktiga matproduktionssystem i världen. Detta innebär svårigheter med att trygga livsmedelsförsörjningen för en befolkning beräknad till 9 miljarder år 2050.


The State of Land and Water Resources (SOLAW)

Managing systems at risk - SOLAW 2011

Pressmeddelande om SOLAW 2011

last updated:  Thursday, May 10, 2012