FAO på Rio+20

Det kommer vara ohållbart att använda oss av samma metoder för ekonomisk utveckling som idag, "business-as-usual". Hanteringen av våra naturresurser måste förbättras när befolkningen förväntas uppgå till 9 miljarder år 2050. Vår planet kommer att vara tvungen att kunna mätta fler människor med knappa vattenresurser, försämrad odlingsmark och en begränsad energitillgång.

Att bekämpa hungern är nödvändigt för att uppnå en hållbar utveckling samtidigt som hållbara konsumtions- och produktionssystem är nödvändiga för att utrota hungern och skydda världens ekosystem.

Hållbara produktionssystem som effektivt utnyttjar vatten-, land- och energiresurser måste bli grunden i morgondagens ekonomi. Det är tydligt att jordbruket är centralt i denna utmaning. Med tillräcklig politisk vilja och visioner för framtiden kan vi använda jordbruket för att nå en framtida värld utan hunger.

FN:s konferens om hållbar utveckling 2012

1992 samlades världens länder i Rio de Janeiro i syfte att utforma en plan för att rädda miljön. Tjugo år senare leder FN de globala ansträngningarna för att se över dessa beslut. Genom FN:s konferens om hållbar utveckling 2012, också kallad Rio+20, kommer politiska ledare återvända till Rio för att se över utvecklingen av besluten, bekräfta pågående satsningar och skapa nya lösningar för att möta planetens, och dess befolknings, mest brådskande behov.

Rio+20 kommer att äga rum 20-22 juni 2012 och de främsta målen är att:

  • Säkra ett förnyat politiskt åtagande för en hållbar utveckling
  • Utvärdera bristerna i utvecklingen och implementeringen av redan överrenskomna åtaganden
  • Uppmärksamma nya och kommande utmaningar


En hungrig planet, avsnitt 15: Rio+20

last updated:  Thursday, April 4, 2013