FAO in Mongolia

News

21 September 2022
Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл (МААЭЗЭН) - өөс Мал эмнэлгийн лабораторийн хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга, хэмжлийн эргэлзээг үнэлэх ажлын байрны сургалтыг Баян-Өлгий, Завхан, Сэлэнгэ, Өмнөговь аймгийн мал эмнэлгийн лабораториудад зохион байгууллаа. Сургалтад мал эмнэлгийн “Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори”, “Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын...
21 September 2022
  “Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл” нь Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн газартай хамтран үхэр сүргийн бруцеллёзын халдварыг сумын түвшинд шинэлэг аргаар тандах загвар боловсруулах ажлыг өнгөрсөн долоо хоногоос зохион байгуулж эхэллээ. Бруцеллёз  нь малаас хүнд халдварладаг өвчин юм. Монгол орны хувьд мал сүрэг дэх халдварын түвшин өндөр байгаагаас гадна...
21 September 2022
Last week, the Livestock Commercialization Project (LCP) started work with the Uvurkhangai veterinary department to apply a new methodology to find Brucellosis infection in dairy livestock. Brucellosis is zoonotic disease which means that cattle infected can transmit infection to humans. In Mongolia, infection of herds-wo/men is relatively high, due to the...
13 September 2022
МУ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яамны Төрийн Нарийн Бичгийн дарга Т. Жамбалцэрэн Тайланд улсын Бангкок хотноо зохион байгуулагдаж буй Өмнөдөөс Өмнөд дэх  хөгжлийн экспогийн салбар хурал болох “Өмнөд дэх тогтвортой, хамгаалах хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх замаар хүнсний тогтолцоог өөрчлөх нь” салбар хуралдаанд оролцон тус хүрээнд Монгол Улсад хэрэгжсэн...
13 September 2022
The State Secretary of the Ministry of Food, Agriculture and Light Industry Mr. Jambaltseren introduced the main achievements of the program implemented in Mongolia under the FAO-CHINA South-South Cooperation Program while joining the side session during the GSDD Expo 2022 on “Scaling up Conservation Agriculture to accelerate agri-food systems transformation...