FAO in Mongolia

News

02 September 2022
Монголын мал эмнэлгийн холбоо “Говийн бүсийн мал эмнэлгийн зөвлөгөөн-2022”-ийг 2022 оны 8-р сарын 2-3 өдрүүдэд Баянхонгор аймагт, “Баруун бүсийн мал эмнэлгийн зөвлөгөөн-2022”-ийг 2022 оны 8-р сарын 6-7 өдрүүдэд Завхан аймагт амжилттай зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнд НҮБ-ын ХХААБ-ын “Хүнсээр дамждаг бичил биетний тэсвэржилтийг хязгаарлах, бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Кодексын стандартыг хэрэгжүүлэх (ACT)”...
02 September 2022
The Mongolian Veterinary Medical Association successfully organized the "Gobi Region’s Veterinary Forum-2022" on August 2-3, 2022, in Bayankhongor aimag and the "Western Regional Veterinary Forum -2022" on August 6-7, 2022 in Zavkhan aimag. The forum was financially supported by the FAO project " Implementation of codex standards to support containment and...
23 August 2022
Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Хөдөө аж ахуйн менежмент, экосистемийн тогтвортой байдлыг хангах" төслийн нэгдүгээр бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага нь Монгол дахь газар зүйн заалтад хамрагдах бараа, бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох, бүртгүүлэх, цаашлаад эрхийг хамгаалах, хяналтын тогтолцоог сайжруулахаар зорин ажиллаж байна. Монгол Улсад газарзүйн заалт...
23 August 2022
The European Union (EU) co-funded “Sustainable Resilient Ecosystem and Agriculture Management in Mongolia (STREAM)” project is working together with the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) to support the development of new geographical indications (GIs) and the improvement of the existing GI system in Mongolia. A strong...
07 July 2022
Органик хүнс, хөдөө аж ахуйн эрхзүйн орчныг сайжруулахад төрөөс барьж буй бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор "Органик хүнс, хөдөө аж ахуйн эрх зүйн орчныг сайжруулах нь" хэлэлцүүлгийг ШХА-ийн санхүүжилттэй НҮБ-ын ХХААБ-аас хэрэгжүүлж буй Монгол ногоо төсөл нь Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, УИХ –ын гишүүн Ч.Ундрам, Т.Энхтүвшин болон Т.Аубакир...