المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
Angola

National Focal Point

Mr Pedro MOÇAMBIQUE
Director
Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CNRF) Universidade Agostinho Neto

Prédio do Centro Nacional de Investigação Científica (CINIC) Avenida Ho Chi Min, n 201
P.O. Box 10043 Luanda - Angola
Phone Number: +244 222350495
Mobile Number: +244 937707640
Email Address: [email protected]
Region: Africa
Date of communication: 17/04/2013
FAO REGION: Africa
INCOME: Lower middle income
DEVELOPMENT: Developing
CONTRACTING PARTY: Yes
MEMBERSHIP: SIGNATURE
SIGNATURE DATE: 10/10/2002
BY: RATIFICATION
RATIFICATION DATE: 14/03/2006
ACCEPTANCE DATE:
ACCESSION DATE:
APPROVAL DATE:
ENTRY INTO FORCE: 12/06/2006

BSF Project

لم يتم العثور على سجلات.

National Report on Implementation

لم يتم العثور على سجلات.

Share this page