FAO Türkiye


FAO'nun 2011 küresel araştırmasına göre, gıdaların üçte biri - bunun en büyük kısmı küresel kuzeydeki sanayileşmiş ülkelerde - çöpe gidiyor. Küresel olarak, kronik açlık artıyor, 2015'te tahmini rakam 777 milyondan 2016'da 815 milyona yükseldi. "Çöpe Atılmak için Yetiştirilmiş" fotoğraf serisi, bireysel gıda israfı ile küresel gıda üretimi arasındaki bağlantıyı anlatıyor. Ayrıntılı natürmortlar halinde düzenlenmiş çürüyen yiyecekler, yemek israfının soyut bir resmini çizerken, eşlik eden metinler bu konunun köklerine derinlemesine bakıyor.


FAO implements dozens of different projects in many different areas in Turkey, from irrigation techniques to refugee programs. Sharing the experience in these projects with both our local partners and the community and with our international partners will also be of significant benefit in shaping future projects. In first issue, NL has focused on SRRP and water scarcity projects


“İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!” temalı eğitim seti bu amaçla tasarlandı. Eğitim seti hem kamu hem de özel sektör paydaşlarının katkısıyla çağdaş, bilimsel ve kapsayıcı bir süreç içinde hazırlandı. Bu eğitim materyali; gıda israfının nedenleri, israfın azaltılması ve önlenmesiyle ilgili çözüm yolları hakkında kamuoyunun giderek artan sayıdaki taleplerini karşılamayı, gıda israfını azaltmaya yönelik küresel amaca çocukları da dâhil etmeyi ve gıda israfının yol açtığı ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri hafifletmeyi amaçlıyor.