FAO Türkiye

Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’den ortak Gıda Kaybı ve İsrafı Strateji Komitesi

Fotoğraf: ©FAO
26/11/2020

Ankara, Türkiye - FAO ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgesel gıda kaybı ve israfını azaltma programının geliştirilmesini ve uygulanmasını denetlemekle görevli ortak bir Gıda Kaybı ve İsrafı Strateji Komitesi kurmak için dün Orta Asya'dan üst düzey yetkililerle bir toplantı düzenledi.

Yeni kurulan bu komite, gıda kaybı ve israfını azaltma ve yönetme faaliyetlerinin ülke düzeyinde uygulanmasını da destekleyip izleyecek ve diğer ortakların katılımını kolaylaştıracak. Böylelikle, katılımcı ülkeler için FAO ve Türkiye'nin rehberliğinde, iş birliği yapmak ve bilgi paylaşmak için bir platform işlevi görecek.

Komite, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ı içeren Orta Asya ülkelerinde gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik daha geniş bir çabayı temsil eden ve FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) çerçevesinde uygulanan FAO insiyatifinin de bir parçası.

Proje, yararlanıcı ülkelere gıda kaybı ve israfını azaltma stratejileri ve eylem planları oluşturmada yardımcı olmayı amaçladığından, hükümetler arası bir organ olan yeni Komite, ulusal deneyimi bölgesel yaklaşıma aktaracak ve stratejiyi yerel bağlam ve ihtiyaçlarla uyumlu hale getirmeye yardımcı olacak. Bu amaçla Komite, ilgili devlet politikaları ve mevzuatı ile yerel hedefler de dahil olmak üzere ulusal bir perspektif kazandıracak.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, açılış konuşmasında, "Hükümet temsilcilerinden oluşan Komite, gıda kaybı ve israfını azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında ulusal sorumluluğu ve sahiplenmeyi güçlendirecek ve bu çabaların sürdürülebilirliğini sağlayacak." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören katılımcılara seslenerek, “Devam etmekte olan proje kapsamında kurulacak bu Komitenin gıda kaybı ve israfını azaltmada en önemli kolaylaştırıcı ve yönlendirici araçlardan biri olacağına yürekten inanıyorum. Hep birlikte ve FAO'nun desteği ve rehberliğinde, tüm bölgenin sorununu çözmek için geleceğe dönük örnek bir model geliştirebileceğiz.” dedi.

 

Gıdanı koru!

Türkiye bir süredir gıda israfıyla aktif biçimde mücadele ediyor ve konuyla ilgili diğer ülkelere de destek veriyor. Mayıs ayında, FAO ve Türkiye, konuya ilişkin toplumsal farkındalığı ve anlayışı artırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörler arasında gıda kaybı ve israfını önlemek ve azaltmak için iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla "Gıdanı Koru" adlı ortak bir ulusal medya kampanyası başlattı.

Kampanya, FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen ve 100'den fazla ilgili aktörün incelemelerini ve tavsiyelerini içeren Türkiye’nin ilk Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı yayınladı. Eylem Planı, gıda değer zincirinin her aşamasındaki konuların yasal ve politik, teknik, eğitim ve iletişim de dahil 95 somut kriteri içermektedir. Şimdi, Gıda Kaybı ve İsrafı Strateji Komitesi’nin kurulmasıyla Stratejinin uygulanmasının ilerlemesi bekleniyor.

"Gıdanı Koru", Eylem Planı’nda belirtilen faaliyetlerin ele alınmasına destek sağlamaları için kamu ve özel ortakları davet etti. Tespit edilen eylemlerin üçte birinin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğu göz önüne alındığında, FAO yerel yönetimlerle iş birliğini genişletmek için Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile bir dizi toplantı düzenledi. Gıda sektörüne ulaşmayı amaçlayan FAO, aynı zamanda Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ile yakın iş birliği içinde çalışıyor. FAO, gıda kaybı ve israfını önlemek ve azaltmak için özel sektörden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm ilgili ortakları bir araya getirmeye devam ediyor.

      

 

BAĞLANTILAR:

GIDANI KORU Kampanyası Büyükşehir Belediyeleriyle yapılan görüşmelerle hız kesmeden devam ediyor

FAO-Turkey Partnership Program launched a comprehensive project on food loss and waste reduction

FAO ve Türkiye’nin ortak yürüttüğü GIDANI KORU Kampanyası başladı

Gıda Kayıplarını ve İsrafını Azaltmak için Destek Projesi’nin Üçüncü Çalıştayı bugün İzmir’de gerçekleşti

 

 

İLETİŞİM SORUMLULARI:

OKSANA SAPIGA

İletişim ve Ortaklıklar Danışmanı

GIDAYI KORU – Gıda Kaybı ve İsrafını Azaltma Girişimi

FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi

Budapeşte, Macaristan

 

AYLİN ALPAGUT

Ulusal İletişim ve Ortaklıklar Uzmanı

GIDANI KORU Kampanyası

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi

Ankara, Türkiye