FAO Türkiye

Gıdanı Koru Mutfağı etkinlikleri başlıyor!

Fotoğraf: ©FAO/Collective Fare
06/04/2021

Ankara, Türkiye  – Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’in geçtiğimiz ay yayımlanan “Gıda İsrafı Endeksi Raporu (2021)”na göre, israfın yüzde 61’i hane halkında gerçekleşiyor. Tüketicinin farkındalığının arttırılması ve gıdayı tüketme alışkanlıklarında uzun soluklu değişimi gerçekleştirebilmesi israf ile mücadelede hala önemli paya sahip.

Bu amaçla, Gıdanı Koru kampanyası tüketicilere nasıl daha net ve etkili mesajların verilebileceğini tartışmak üzere 1 Nisan Perşembe Günü "Türkiye'de İsrafsız Mutfak" paneli düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatı, il ve ilçe müdürlükleri, üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 600 kişilik bir katılımla gerçekleştirilen panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren FAO Türkiye Kıdemli Program Destek ve Proje Koordinatörü Mehmet Tarakçıoğlu, “Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın başarılı olması tüketicide davranış değişikliğinin gerçekleştirilmesini de elzem kılıyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden Gıdanı Koru Kampanyası, kamuoyunda gıda israfının sebep ve sonuçları hakkında farkındalık yaratmayı ve halkı israfı azaltmak için harekete geçirmeyi amaçlıyor” dedi.

“Gıdanı Koru Mutfağı etkinlikleriyle tüketicilerimize israf ile mücadele için etki mesajlar vermeyi hedefliyoruz”

Gıda kaybı ve israfı, sadece gıdanın değil, üretiminde kullanılan toprak, su, enerji ve diğer girdilerin de israfı anlamına geldiğinin halka doğru bir şekilde anlatılması gerektiğinin altını çizen Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de İsrafsız Mutfak için düzenlediğimiz panelde, Gıdanı Koru Mutfağı etkinliklerinde tüketicilere iletilmek üzere kıymetli çıktılar, mesajlar almayı ve “Gıdanı Koru Mutfağı” aracılığıyla tüketicilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Umuyorum ki, panelin sonunda buradan yeni şeyler öğrenerek ayrılacağız ve öğrendiklerimizi, ülkemizde gıda israfını azaltmak, gıdamızı koruyup, soframıza sahip çıkmak için herkesle paylaşacağız.”

Açılış konuşmaları sonrasında gerçekleşen panelde “Türkiye'de israfsız mutfak için neler yapılmalı?" sorusunun cevabı arandı.

Panelde söz alan beslenme uzmanı ve kampanyanın aktif destekçisi Dilara Koçak, “Gıda israfının sosyal, çevresel ve ekonomik boyutları acil tedbir almayı gerektiriyor. Açlığa son verilmiş bir dünya için gıda israfını azaltmak ve bu konuda farkındalık yaratmak hepimizin görevi. Çöpe giden her gıda gelecek nesillerin hakkını yemek ile eş değer.” dedi.

Panelin kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

 

BAĞLANTILAR

HoReCa sektöründeki gıda israfı ile mücadele için yeni iş birliği yolda

FAO ve Sabri Ülker Vakfı çocukların evde gıda israfını azaltmaları ve gıdanın değerini bilmeleri için birlikte çalışacak

Türkiye'nin ilk Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı

             

 

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

AYLİN ALPAGUT

Ulusal İletişim ve Ortaklıklar Sorumlusu

Ankara, Türkiye

[email protected]