FAO Türkiye

Bölgesel toplantı, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor

Fotoğraf: ©FAO
14/10/2021

Istanbul, Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde merkezi bir role sahip olan Orta Asya ve Kafkasya Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu'nun (CACFish) Yedinci Oturumu, 11-13 Ekim tarihleri arasında CACFish üyeleri ve taraf ülkelerin katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleşti. Önümüzdeki iki yıl için Kırgızistan dönem başkanlığına seçilirken, Türkiye'nin de başkan yardımcısı olarak görev yapmasına karar verildi.

Viorel Gutu, FAO Türkiye Temsilcisi, Komisyonun balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği programları ve devam eden FAO-Türkiye Ortaklık Programı kapsamında uygulanan projelerle iş birliği yoluyla bölgede kurumsal kapasitenin geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunun altını çizdi. Gutu, FAO Balıkçılık Komitesi’nin balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği için politika ve yönetişim araçlarının geliştirilmesi ve benimsenmesi için temel küresel platform olarak kabul edildiğine değindi. Komisyonun, politika ve planlamada iklim, su ve gıda direncini teşvik ederken, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin korunmasına yönelik kanıtlanmış ve katalitik rolüne dayanarak, doğal kaynakların daha iyi kullanımına dikkatini yoğunlaştırabileceğine inandığını belirterek tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanlığı/Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Dünyanın en büyük hayvansal protein kaynaklarından biri olan su ürünlerinin, günümüzde tüm ülkelerin ekonomisine sürekli girdi sağlayan önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti. Öte yandan, gıdaya olan ihtiyaç, su ürünleri sektöründen temin edilen ürün miktarını, doğal kaynakların sürdürülebilir biçimde artırmayı gerektirmekte olduğunu belirten Altay, ‘’Bu gereklilik ülkesel, bölgesel ve küresel düzeyde balıkçılık kaynaklarının korunarak geliştirilmesi sorumluluğu getirmektedir. Bu bağlamda Komisyon’un bu yönde yürüttüğü çalışmalar çok önem taşımaktadır.’’ paydaşlar arasındaki güçlü iletişimin hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

Haydar Fersoy, FAO Balıkçılık ve Su Ürünleri Yöneticisi ve CACFish Genel Sekreteri, “2018'deki son oturumdan bu yana dünyamız muazzam bir şekilde değişti; Yine de COVID-19 benzeri dış şoklara karşı direnç oluşturmanın yanı sıra gıda üretiminin ve sürekliliğinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Devam eden salgında tarım, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün bunun hayati bir parçası olmasıyla ekonomilerin kalesi olmaya devam etti” dedi. Ek olarak Fersoy, toplantının amacının, sektörün Orta Asya ve Kafkas ülkelerindeki varlığını sağlamak ve güçlendirmek, insanlara istikrarlı ve sürdürülebilir bir gıda kaynağı ve gelir sağlamak olduğunun da altını çizdi.

Tüm katılımcılar, balıkçılık ve su ürünleri endüstrisinde hem ulusal hem de bölge içi iş birliği ve ortaklıkların, sektörün gelişimi için bir ön koşul olduğu görüşünde uzlaşı sağlarken, CACFish'in ikinci beş yıllık bölgesel çalışma programının ilerleme durumu ve gelecekte atılacak adımları tartıştı. Ayrıca 2021-2022 dönemi için özerk bütçesi ve 2021-2023 dönemi için çalışma programı kabul edildi.