FAO Türkiye

Gıda güvenilirliği bölgesel ortaklık projesinde son adımlar

Fotoğraf: © FAO
06/05/2024

Ankara – Herkese yetecek güvenilir gıdanın üretilebilmesi için gıda sistemleri büyük önem arz ediyor. Güvenilir olmayan gıda, insan sağlığı ve ekonomiler için küresel ölçekte çok önemli bir tehdit oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre her yıl 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklara yakalanıyor ve 420 000 kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

 

Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için insanların, hayvanların, bitkilerin, çevrenin ve ekonominin sağlığını birbirine bağlayan sistemsel bağlantıları iyi anlamak gerekiyor. Uzmanlar etkili gıda güvenilirliği ve kalite kontrol sistemlerinin, yalnızca insanların sağlığını korumak için değil, aynı zamanda daha geniş pazarlara erişim sağlamak suretiyle ekonomik kalkınmayı güçlendirmek ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için de son derece önemli olduğuna dikkat çekiyorlar.

 

Bu amaçla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün beş ülkede (Azerbaycan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan ve Türkiye) gıda güvenilirliği kontrollerinin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı “Ulusal gıda güvenilirliği sistemlerinin ve bölgesel işbirliğinin iyileştirilmesi” başlıklı projede sona gelindi.

 

Söz konusu proje kapsamında, faydalanıcı ülkelerde kamu ve özel sektörün, gıda güvenilirliği açısından öncelikli risklere odaklanmalarına elverişli bir ortam sağlandı. Bu sayede, faydalanıcı ülkelerde resmî gıda güvenilirliği kontrollerinin ve risk iletişiminin güçlendirilmesini için önemli adımlar atıldı.

 

FAO’nun ev sahipliğinde Ankara’da 24-25 Nisan 2024 tarihinde yapılan son çalıştayda, Azerbaycan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan ve Türkiye’den gelen katılımcıların yanı sıra uzaktan bağlanan uzman ve temsilciler, projede katedilen mesafeyi tartışarak bölgede gıda güvenliği konusunda ufukta nelerin olduğu sorusuna yanıt aradılar.

 

Çalıştayda Avrupa ve Orta Asya'da gıda güvenliğine ilişkin son gelişmeler, resmi gıda kontrol sistemlerinin verimliliğinin arttırılması, dijitalleşme ile gıda kontrol prosedürlerinin iyileştirilmesi, küçük gıda işletmelerinde gıda güvenliğinin desteklenmesi, gıda güvenliği acil durum hazırlığı ve iletişiminde kapasite geliştirme ve risk iletişimi konuları ele alındı.

 

 

FAO-Türkiye Ortaklık Programları Hakkında

FAO-Türkiye Ortaklık Programları, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve diğer ilgili ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele ve ekosistemlerin korunmasına destek olmayı amaçlar.

 

2007’de başlatılan FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı’nın (FTPP) ilk fazı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 10 milyon ABD Doları tutarındaki güven fonundan finanse edildi. Programın ilk fazı olan 2009-2015 yılları arasında 16 ülkede 28 proje uygulandı. 2014 yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 milyon ABD Doları tutarındaki ek finansmanı ile FTPP'nin ikinci fazı ve aynı zamanda FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP) başlatıldı. Böylece Türkiye’nin bu Programlar çerçevesindeki toplam katkısı 30 milyon ABD Doları’na ulaştı.

 

BAĞLANTILAR: