FAO in Viet Nam

Hội Nghị Quốc tế Cấp cao về Dinh dưỡng lần thứ 2 (ICN2)

12/11/2014

Hà Nội, Việt Nam.  Đoàn đại biểu cấp bộ của Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị quốc tế cấp cao về dinh dưỡng lần thứ 2 (ICN2) do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng tổ chức tại Trụ sở FAO ở Rome từ ngày 19 đến 21 tháng 11 năm 2014.

Các đại biểu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Y tế của Việt Nam sẽ có mặt tại Hội nghị ICN2, một hội nghị cấp bộ trưởng quy tụ các nhà hoạch định chính sách cấp cao nhằm xây dựng một khung chính sách linh hoạt cho việc giải quyết các thách thức chủ yếu và xác định các lĩnh vực ưu tiên cho tăng cường hợp tác quốc tế về dinh dưỡng. Để giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam cần áp dụng phương pháp tiếp cận đa ngành với sự tham gia của rất nhiều thành phần, trong đó có các tổ chức liên chính phủ, tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các nhà nghiên cứu, lĩnh vực tư nhân và người tiêu dùng. Đặc biệt, cần huy động kiến thức và năng lực của tất cả các bên có liên quan, bao gồm cả ở Việt Nam, nhằm đạt được sự đồng thuận chính trị để xúc tiến dinh dưỡng, như một ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự phát triển toàn cầu.

Sự đồng thuận chính trị ở cấp cao trong chương trình nghị sự phát triển toàn cầu lần này sẽ được phản ánh vào kế hoạch thực hiện của Chương trình Lồng ghép Dinh dưỡng và An ninh lương thực cho trẻ em và các nhóm có nguy cơ tại Việt Nam vừa mới được Quỹ Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG -F) tài trợ cho FAO và khác các cơ quan LHQ tại Việt Nam đồng thực hiện.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, một cuộc họp cấp Nghị viện về dinh dưỡng sẽ được tổ chức vào ngày 18/11/2014 nhằm huy động sự tham gia đóng góp của các nghị sĩ vào các cuộc thảo luận chính sách toàn cầu về dinh dưỡng. Cuộc họp này sẽ là diễn đàn phản ánh thách thức và cơ hội đối với việc cải thiện dinh dưỡng, trước tình hình nền kinh tế thế giới cũng như các hệ thống nông nghiệp có nhiều biến động. Kết quả của cuộc họp này sẽ được xây dựng thành báo cáo chính thức trình bày tại Hội nghị ICN2.

Nền kinh tế toàn cầu, các hệ thống nông nghiệp và tình trạng dinh dưỡng của các quốc gia đã thay đổi đáng kể kể từ sau Hội nghị ICN lần thứ nhất tổ chức năm 1992 tại Rome, có sự tham dự của phái đoàn Việt Nam. Hội nghị ICN2 sẽ dựa trên các tiến trình và sáng kiến chính trị toàn cầu hiện có để đóng góp cho chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 của Liên Hợp Quốc, trong đó có xác định các lĩnh vực ưu tiên, các mục tiêu phát triển dinh dưỡng, cùng các chính sách cần có để đạt được, đánh giá, và giải trình cho các lĩnh vực và mục tiêu đó. Kết quả của Hội nghị ICN2 sẽ góp phần ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về việc gắn kết chặt chẽ về chính sách ở tất cả các cấp, từ toàn cầu, khu vực, quốc gia, đến địa phương cùng như các cơ chế phát triển tác toàn cầu.

Hội nghị ICN2 cũng sẽ góp phần nhấn mạnh lời kêu gọi của Tổng thư ký đối với các nhà lãnh đạo có mặt tại hội nghị thượng đỉnh Rio+20 về sáng kiến “Sạch nạn đói”.

Để có thêm thông tin về Hội nghị, đề nghị truy cập http://www.fao.org/about/meetings/icn2/background/en/
Thông tin cho khách tham dự hội nghị tại http://www.fao.org/about/meetings/icn2/information/en/