قاعدة البيانات FAOLEX

���������������� - agricultural and rural development - شاهد المزيد

Date of original text: 26 April 2010 (2012)
Date of original text: 2007 (31 December 2008)
Date of original text: 2004 (31 December 2008)
Date of original text: 1995 (31 December 2008)
Date of original text: 16 May 1991 (31 December 2008)
Date of original text: 29 September 1977 (13 December 2008)
Date of original text: 23 November 1973 (31 December 2008)
Date of original text: 30 December 1972 (1979)
Date of original text: 28 April 1967 (1978)
Date of original text: 30 September 1966 (31 December 2008)
Date of original text: 1963 (31 December 2008)
Date of original text: 30 September 1960 (31 December 2008)
Date of original text: 2008 (31 December 2008)
Date of original text: 1989 (31 December 2008)
Date of original text: 12 May 1978 (31 December 2008)
Date of original text: 12 February 1971 (31 December 2008)
Date of original text: 07 August 1970 (31 December 2008)
Date of original text: 08 August 1969 (31 December 2008)
Date of original text: 15 September 1967 (31 December 2008)
Date of original text: 28 July 1967 (31 December 2013)
Date of original text: 1967 (31 December 2013)
Date of original text: 24 July 1970 (31 December 2012)