AGROVOC : Koncepční centrum propojených dat pro potravinářství a zemědělství

Резюме

Tato brožura představuje AGROVOC, kontrolovaný terminologický slovník a tezaurus, který zahrnuje všechny oblasti, kterým se věnuje Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů, pomáhá taková data standardizovat a napomáhá jejich snadnějšímu vyhledávání.

Original resource