FAO in Viet Nam
Hanoi, Viet Nam. Following the GEF Secretariat’s approval of the Project Identification form (PIF) and...
FAO launched a Technical Cooperation Programme (TCP) project on sustainable livelihoods and climate resilience on...
The Food and Agriculture Organization (FAO) is supporting Viet Nam in its wide-ranging efforts to...
Hanoi, Viet Nam. A symposium was held in Hanoi among the Ministry of Planning and...

FAO launched a Technical Cooperation Programme (TCP) project on sustainable livelihoods and climate resilience on 5 December 2019 through climate smart agriculture and agroforestry best practices in Viet Nam’s northwestern mountainous region. The Northern Mountainous Agriculture and Forestry Science Institute...

FAO launched a Technical Cooperation Programme (TCP) project on sustainable livelihoods and climate resilience on 5 December 2019 through climate smart agriculture and agroforestry best practices in Viet Nam’s northwestern mountainous region. The Northern Mountainous Agriculture and Forestry Science Institute...

Hà Nội, Viet Nam– Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc của Việt Nam và các đối tác quốc tế bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương Thực và Nông nghiệp...

Trường Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ, Viet Nam. Hà Nội. Hôm nay, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam và...

Hà Nội, Việt Nam. Năm 2016, Liên Hợp Quốc đã xác định kháng kháng sinh (KKS) là ưu tiên sức khỏe cấp toàn cầu. Kháng kháng sinh trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại Việt...

« 1 2 3 4 5 ... 35