FAO in Viet Nam
FAO sẽ phối hợp cùng Văn phòng ILO Khu vực Châu Á và Thái Bình...
Bold (Ctrl+B)Để kỷ niệm Năm quốc tế về rau và trái cây, Văn phòng FAO...
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến họp Ban...

Trong khuôn khổ Thập kỷ Nông nghiệp Gia đình của Liên hợp quốc, FAO sẽ phối hợp với Diễn đàn Nông thôn Thế giới (WFR) tổ chức một loạt các hội thảo trực tuyến khu vực.

Thập kỷ Nông nghiệp Gia...

Báo cáo về Tình trạng An ninh Lương thực và Dinh dưỡng trên Thế giới năm 2021 (SOFI 2021) đưa ra những đánh giá đầu tiên dựa trên bằng chứng ở cấp độ toàn cầu về vấn đề mất an...

Hà Nội, 2/7/2021. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn (KTHT-PTNT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) và Viện...

Hà Nội, Việt Nam.  Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), đồng tổ chức Hội thảo...

23 tháng 6 năm 2021 Hà Nội, Việt Nam - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội thảo khởi động dự án 4...

« 1 2 3 4 5 ... 43