Which social media do you mostly use?

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Other
22 January 2013

Raad voor Dierenaangelegenheden - RDA (Council for Animal Welfare)

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) bespreekt op verzoek van de minister en staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) en ook op eigen initiatief complexe vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en dierethiek.
Author/Organization: Raad voor Dierenaangelegenheden
Where: Netherlands
Topics: animal stress/discomfort/distress