FAOLEX قاعدة البيانات

السياسات

Date of text: 20 November 2009

التشريع

النباتات المزروعة

Date of original text: 25 June 2004 (01 January 2006)
Date of original text: 30 July 1974 (12 July 2011)
Date of original text: 06 March 1976 (04 September 1984)
Date of original text: 10 February 1975 (2002)

مصايد الأسماك

Date of original text: 22 May 1985 (01 July 2012)
Date of original text: 30 August 1971 (21 February 1992)
Date of original text: 1971 (1974)
Date of original text: 1971 (1974)

الغذاء والتغذية

Date of original text: 09 March 1983 (30 June 2006)
Date of original text: 1985 (2017)
Date of text: 23 May 2011
Date of text: 30 May 2000

الأرض والتربة

Date of original text: 18 March 1976 (01 January 2006)
Date of original text: 18 September 1965 (2004)
Date of original text: 13 October 1960 (01 January 2006)
Date of original text: 23 April 1960 (01 January 2006)
Date of text: 30 November 2017

ثروة حيوانية

Date of text: 29 December 2015
Date of text: 19 August 2009
Date of text: 29 August 2007
Date of original text: 30 April 1953 (16 March 2006)
Date of text: 29 August 1974
Date of original text: 01 November 1952 (01 July 1989)

المياه

Date of original text: 1920 (1989)
Date of original text: 10 July 2006 (30 December 2009)
Date of original text: 1954 (01 October 1988)
Date of original text: 1953 (31 August 1989)

الأنواع البرية والنظم الايكولوجية

Date of original text: 30 December 2005 (01 June 2006)

الاتفاقات الدولية

Date of text: 20 September 2002