FAOLEX قاعدة البيانات
Date of text: 2013

السياسات

التشريع

التنمية الزراعية والريفية

Date of original text: 1987 (2001)
Date of original text: 01 October 1986 (2001)
Date of original text: 01 February 1983 (1992)
Date of original text: 01 January 1982 (1988)

النباتات المزروعة

Date of original text: 1973 (20 May 2002)
Date of original text: 1965 (27 July 2001)
Date of original text: 01 January 1978 (2001)
Date of original text: 1971 (1982)
Date of original text: 10 October 1966 (2001)

الغذاء والتغذية

Date of original text: 28 May 1971 (2001)
Date of original text: 17 January 1985 (2001)
Date of original text: 1969 (01 June 2015)
Date of original text: 10 October 1966 (2001)
Date of original text: 01 May 1966 (1991)
Date of original text: 18 September 1964 (2001)

الأرض والتربة

Date of text: 26 February 2018
Date of original text: 1932 (10 September 2002)
Date of original text: 1998 (2002)
Date of original text: 1998 (2002)
Date of original text: 1998 (2001)

ثروة حيوانية

Date of original text: 01 January 1961 (2001)
Date of original text: 19 August 1960 (1986)
Date of original text: 1989 (2001)
Date of original text: 1973 (2002)
Date of original text: 1973 (2001)
Date of original text: 1969 (01 June 2015)

البحر

لا توجد تشريعات متاحة

المياه

Date of original text: 1998 (2002)
Date of original text: 01 January 2000 (2002)
Date of original text: 01 October 1987 (2002)
Date of original text: 1971 (10 September 2002)
Date of original text: 15 January 1965 (1993)

الأنواع البرية والنظم الايكولوجية

Date of original text: 01 November 1975 (2002)
Date of original text: 01 January 1996 (10 September 2001)
Date of original text: 01 January 1974 (2001)
Date of original text: 1972 (2001)
Date of original text: 1972 (1988)
Date of original text: 26 August 1960 (2001)

الاتفاقات الدولية