FAO in Viet Nam

FAO góp phần giúp Việt Nam xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030

06/12/2019

Hà Nội, Việt Nam. Tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Nhóm đối tác phát triển, trong đó có Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc (FAO) nhằm thảo luận và lấy ý kiến đóng góp cho các khuyến nghị chính sách xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

Thay mặt các cơ quan trong hệ thống Liên hiệp quốc, FAO trình bày tóm tắt và khuyến nghị chiến lược quan trọng về “Tái cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn giai đoạn 2012-2030”. Ông Albert T. Lieberg, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam, hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp quan trọng này và đánh giá cao tiến bộ lớn của Việt Nam trong công cuộc xóa giảm đói nghèo, đảm bảo an ninh lương thực cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng “cộng đồng nông thôn và nông nghiệp vẫn là một trong các nhóm dân cư nghèo nhất và dễ tổn thương nhất, đặc biệt ở khu vực hẻo lánh” và “đạt được tăng trưởng đáng kể trong nông nghiệp bằng đánh đổi chi phí môi trường tự nhiên, đặc biệt là cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, làm tăng phát thải khí nhà kính, cũng như khiến người dân di cư từ nông thôn ra thành thị.” FAO và các thành viên khác đã đề xuất nhiều khuyến nghị cho Chính phủ Việt Nam, trong đó có:

1. Tăng khả năng khả năng chống chịu của cộng đồng làm nông nghiệp trước biến đổi khí hậu và thiên tai
2. Đảo ngược tình trạng di dân từ nông thôn ra thành thị liên tục – giúp môi trường nông thôn và nông nghiệp hấp dẫn với thanh niên hơn
3. Chuyển đổi hệ thống nông nghiệp và lương thực sao cho lành mạnh hơn, bền vững với môi trường và công bằng hơn
4. Giải quyết các quan ngại về suy dinh dưỡng, thay đổi chế độ ăn uống và an toàn thực phẩm
5. Giảm tranh chấp đất đai và chuyển đổi đất nông nghiệp sang sử dụng cho mục đích đô thị và công nghiệp
6. Tăng cường và cải thiện quản lý nước – quản trị và an ninh
7. Củng cố các tổ chức kinh tế nông thôn và hợp tác xã thương mại 8. Khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân cho phát triển chuỗi giá trị và thương mại nông sản

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cảm ơn ý kiến đóng góp của FAO và các đối tác phát triển khác. Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ liên tục từ Nhóm đối tác phát triển tại Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề chiến lược và thách thức của quốc gia.