FAO in Viet Nam

Hội thảo thẩm định Dự án GEF-7

17/03/2020

Hà Nội, Việt Nam. Sau khi được Ban thư ký GEF phê duyệt Mẫu xác định dự án (PIF) và Tài trợ chuẩn bị dự án (PPG) tại Hội đồng GEF vào tháng 6/2019, dự án “Thúc đẩy an ninh nguồn nước và môi trường ở các vùng biên giới và vùng bờ thuộc các lưu vực sông Mã và Sông Neun/Cả” của Lào và Việt Nam đã bước vào giai đoạn chuẩn bị chính thức. Nhóm chuyên gia PPG đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ hai nước để chuẩn bị dự thảo cuối cùng của văn kiện dự án.   Tham dự Hội thảo trực tuyến thẩm định dự án hôm nay có đại biểu từ các cơ quan chủ chốt của Lào và Việt Nam nhằm thảo luận và đi đến thống nhất gói tài liệu đầy đủ để nộp cho GEF.

Ngoài ra, tham dự hội thảo còn có đại biểu của FAO Châu Á-Thái Bình Dương, FAO Việt Nam, FAO Lào và Viện Nghiên cứu tương lai khu vực sông Mekong (MERFI).

Dự án này nhằm mục đích giúp Việt Nam và Lào giải quyết vấn đề về quản lý nguồn nước ngọt và sức khỏe hệ sinh thái tại vùng biên giới và vùng bờ thuộc các lưu vực sông Mã và Sông Neun/Cả thông qua việc tạo ra môi trường thuận lợi cho hợp tác và hành động xuyên biên giới. Dự án này là dự án đầu tiên trong số các dự án nước ngọt xuyên biên giới do FAO khu vực tài trợ trong lĩnh vực trọng tâm Vùng nước qước quốc tế (IW) của GEF.