FAO in Viet Nam

Hội nghị Quốc gia Một Sức khỏe về Chung tay Giải quyết Nguy cơ Các bệnh Truyền nhiễm

03/04/2013

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hợp tác cùng Bộ Y tế đăng cai tổ chức một Hội thảo Quốc gia về áp dụng phương thức tiếp cận “Một Sức khỏe” trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam. Các bệnh truyền nhiễm lây truyền từ động vật sang người như SARS, cúm gia cầm, và HIV/AIDS có thể gây ra những rủi ro rất lớn cho sức khỏe của con người, cho sinh kế, thương mại, du lịch, cũng như tăng trưởng kinh tế. Những năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của những căn bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện như vậy, và Đông Nam Á được xác định là một trong năm điểm nóng chính trên toàn cầu có các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện.

Việc ứng phó với những nguy cơ đó đòi hỏi các bác sỹ, bác sỹ thú y, và các nhà chuyên môn khác, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, cùng chung tay áp dụng phương thức tiếp cận “Một Sức khỏe” để tiên lượng và xác định các bệnh mới xuất hiện nhằm hành động phòng ngừa và kiểm soát một cách kịp thời và hiệu quả.
Mục đích chung của Hội nghị là tạo cơ hội cho Chính phủ Việt Nam và các đối tác cùng nêu bật các sáng kiến Một Sức khỏe của quốc gia và đánh giá tiến độ và thành tựu đạt được trong giai đoạn vừa qua cũng như những trở ngại hiện có và những lĩnh vực cần nỗ lực hơn nữa.

Tham dự Hội nghị có gần 200 đại diện cấp cao và chuyên gia kỹ thuật từ các bộ của Việt Nam, như Bộ NNPTNT và Bộ YT, và các tổ chức quốc gia có liên quan khác; các cơ quan đối tác và nhà tài trợ quốc tế, trong đó có FAO, WHO, USAID; các tổ chức nghiên cứu và đại diện một số vùng, tỉnh được chọn; cũng như các bên có lợi ích liên quan khác.