FAO in the Islamic Republic of Iran

اعلام آمادگی فائو برای مقابله با ضرر سالیانه یک میلیارد دلاری ناشی از تخریب اراضی در ایران

19/05/2015

سازمان خواربار و کشاروزی ملل متحد (فائو) از اعلام آمادگی خود برای توسعه همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در مقابله با تخریب اراضی و مناطق جنگلی ناشی از چالش های تغییرات اقلیمی و کمبود آب، در قالب برنامه یکپارچه کشوری به شیوه ای پایدار و با مشارکت جوامع محلی خبر داد.

آقای سرج ناکوزی نماینده فائو در ایران در پایان بازدید سه روزه ی خود (26 الی 28 اردیبهشت) از استان کرمان و حضور در شهرستان ریگان به عنوان یکی از سایت های پروژه « احیای اراضی جنگلی و تخریب شده» که توسط فائو ، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با حمایت مالی تسهیلات جهانی محیط زیست (جف) در حال انجام است، بر نتایج ارزشمند حاصل از انجام این پروژه در احیای اراضی جنگلی و تخریب شده تحت تاثیر فرسایش بادی و  خاک های شور تاکید کرد.

 به گزارش نمایندگی فائو در ایران، آقای ناکوزی تصریح کرد، این پروژه نمونه ای از همکاری موثری است که دست آورد های آن نه تنها حفاظت از منابع ارزشمندی طبیعی را به همراه داشته، بلکه عاملی برای ارتقاء معیشت جوامع محلی نیز به شمار می آید.

نماینده فائو تصریح کرد، تکمیل دانش و قابلیت های موجود در دفتر امور بیابان، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تجارب فنی فائو عملا منجر به تسریع مقابله با چالش های اقتصادی و زیست محیطی ای شده که جوامع روستایی ریگان را هدف قرار داده است.

وی افزود، این همکاری دقیقا نمونه ایده آل مشارکت فائو در ایران است که تجارب فنی بین المللی در حمایت از سازمان های ملی جهت پر کردن خلاءهای ظرفیتی به کار گرفته می شود، به گونه ای که ما را قادر می سازد با موفقیت  به راه حل های پایداردر بلند مدت دست یابیم.

آقای ناکوزی در نشستی جداگانه با آقای علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان چالش های فراروی این استان در بخش های فرسایش خاک، احیای اراضی جنگلی، مقابله با بیابان زایی، بهبود معیشت جوامع روستایی و مواجهه با مسئله کمبود آب مورد بحث و بررسی قرار داد.

نماینده فائو با مطلع ساختن استاندار کرمان از « ابتکار منطقه ای کمبود آب» در  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، گفت: این اقدام در چارچوب درخواست کشورهای عضو جهت مدیریت منابع آب صورت گرفته است، چرا که در ایران نیز حدود 92 درصد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. 

آقای رزم حسینی نیز با اذعان به اینکه تجارب و تخصص های فائو که در بخش ها و زمینه های مختلف در مقابله با چالش های فراروی استان بسیار حائز اهمیت است، از فائو خواست با پشتیبانی های فنی خود استان کرمان را درتدوین برنامه ای جامع و یکپارچه که پیش بینی مشارکت پررنگتر بخش خصوصی را داشته باشد، حمایت نماید.

پروژه «احیای اراضی جنگلی و تخریب شده با تاکید بر اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی و خاک های شور» با بودجه ای معادل 11 میلیون دلار به احیای تنوع زیستی و ظرفیت اراضی جنگلی تخریب شده می پردازد، به طوری که مقامات محلی و جوامع روستایی را برای تامین محصولات و خدمات مورد نیاز جهت معیشت پایدارهمراه با داشتن امنیت غذایی در عین مقابله با بیابان زایی یاری می کند. 

در حال حاضر فرسایش خاک شامل فرسایش بادی و آبی یکی از مهمترین عناصر تخریب اراضی در ایران محسوب می شود.

از مجموع مساحت کشور، 75 میلیون هکتار از اراضی در معرض فرسایش آبی و 20 میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی قرار گرفته اند و پنچ میلیون هکتار دیگر نیز توسط انواع مواد شیمایی و یا فعالیت های فیزیکی تخریب می شوند. در نتیجه این فرایند بیش از دو میلیون هکتار از اراضی کشور از حاصل خیزی خارج شده اند و متقابلا بخش های گسترده ای از اراضی با سطح بالایی از شوری خاک رو به رو شده اند.

شوری خاک یکی از عوامل محدود کننده توسعه کشاورزی در ایران به شمار می آید. این پدیده در مناطق خشک و نیمه خشک به مراتب شدید تر است، 34 میلیون هکتار از این اراضی با سطح بالای شوری خاک مواجه اند که از این میزان 4.1 میلیون هکتار را اراضی تحت آبیاری تشکیل می دهد. 50 درصد از اراضی تحت آبیاری در ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به منابع آب های زیر زمینی از جمله چشمه ها می باشند.

شایان ذکر است، در حال حاضر سالانه نیم میلیون هکتار از خاک کشور به دلیل شوری و یا غرقابی شدن از بین می رود. کمبود فزاینده منابع آب نیز باعث حفر چاه های عمیق تر و نتیجتا  استخراج آب با سطح بالاتر شوری شده است. ضرر ناشی از شوری و تخریب خاک در ایران سالیانه حدود یک میلیارد دلار تخمین زده شده است.

فائو به عنوان سازمان پیشرو فنی جهانی در حوزه جنگلداری و مدیریت پایدار اراضی آمادگی دارد تا با دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با چالش های مذکور وارد عمل شود.