The Right to Food around the Globe

  Hungary

The Constitution of Hungary does not explicitly guarantee the right to adequate food. 

Hungary has become a State party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in 1974 by way of ratification.

CONSTITUTIONAL RECOGNITIONS OF THE RIGHT TO ADEQUATE FOOD

National status of international obligations

Article Q: 

(1)"In order to establish and maintain peace and security and to achieve the sustainable development of humanity, Hungary shall strive to cooperate with all the peoples and countries of the world."

(2) "In order to comply with its obligations under international law, Hungary shall ensure that Hungarian law be in conformity with international law."

(3) "Hungary shall accept the generally recognised rules of international law. Other sources of international law shall become part of the Hungarian legal system by publication in rules of law."

 

Q) cikk

(1) "Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, valamint az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával."

(2) "Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját."

(3) "Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé."

Other pertinent provisions for the realization of the right to adequate food

Article XVI (1): “Every child shall have the right to the protection and care required for his or her proper physical, mental and moral development.”

XVI. cikk (1): "Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz."

Article XVII (3): " Every employee shall have the right to working conditions which respect his or her health, safety and dignity."

XVII. cikk (3): "Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez."

Article XX: 
(1) "Everyone shall have the right to physical and mental health."
(2) "Hungary shall promote the effective application of the right referred to in Paragraph (1) by an agriculture free of genetically modified organisms, by ensuring access to healthy food and drinking water, by organising safety at work and healthcare provision, by supporting sports and regular physical exercise, as well as by ensuring the protection of the environment.”

XX. cikk

(1) "Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez."

(2) "Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektőlmentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférésbiztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és arendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő."

INTERNATIONAL INSTRUMENTS

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) – 1948

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) – 1966

Status: Ratification (1974)

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) – 1979

Status: Ratification (1980)

Convention on the Rights of the Child (CRC) – 1989

Status: Ratification (1991)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) – 2006

Status: Ratification (2007)

Legislation and policies recognizing the right to adequate food

Guidance on how to progressively realise the human right to adequate food in contexts of national food security has been provided by the Right to Food Guidelines, adopted by the FAO Council and endorsed by the Committee on World Food Security.

Considering that the human right to adequate food can be implemented through a variety of legal and policy actions, we invite you to visit the FAOLEX Country Profile database for a wide-ranging collection of measures that have been taken at national level. Some of the documents you may find are legislation and policies that touch on a number of relevant Guidelines, such as those on Access to resources and assets (Guideline 8), Food safety and consumer protection (Guideline 9), Support for vulnerable groups (Guideline 13) and Natural and human-made disasters (Guideline 16).

Share this page