FAO in Viet Nam

Chính sách và chiến lược phù hợp có thể giúp xóa bỏ lao động trẻ em như thế nào?

11/05/2020

Diễn đàn toàn cầu về An ninh lương thực và Dinh dưỡng - Tham vấn trực tuyến từ 27/04 - 25/05/2020

Tháng 7/2019, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã công bố năm 2021 là “Năm quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em”. Với 71% lao động trẻ em tập trung trong ngành nông nghiệp thế giới như hiện nay, nếu vấn đề này không được giải quyết, thì trong tương lai những trẻ em đó, cùng với gia đình và cộng đồng của các em, sẽ lại bị cuốn vào vòng luẩn quẩn đói nghèo và chính các em lại thể trở thành người nghèo ở nông thôn. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong ngành nông nghiệp đều cần nhận rõ vai trò quan trọng và cụ thể của mình. Cho đến nay, dù đã có những giải pháp quyết liệt nhưng chúng lại không được tư liệu hóa có hệ thống.

Tiến tới “Năm quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em” 2021 và mục tiêu  8.7 trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), FAO kính mời quý vị tham gia đợt tham vấn trực tuyến này bằng cách chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ các trường hợp điển hình trên thế giới về hiệu quả của các chính sách, chiến lược chống lao động trẻ em ở nông thôn. Đóng góp của quý vị sẽ góp phần xây dựng  các văn bản, tài liệu hướng dẫn liên quan. Kết quả tham vấn sẽ được phổ biến rộng rãi trong năm 2021 và đóng góp vào các hoạt động của Nhóm Đối tác về Hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực Lao động trẻ em ngành Nông nghiệp (IPCCLA) và Liên minh 8.7.

Đợt tham vấn này sẽ diễn ra từ 27/4 đến 25/5/2020 trong khuôn khổ Diễn đàn toàn cầu của FAO về An ninh lương thực và Dinh dưỡng. Quý vị có thể gửi ý kiến đóng góp bằng bất kỳ ngôn ngữ chính thức nào của Liên Hợp Quốc (tiếng Ả-rập, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga hoặc Tây Ban Nha).

Trân trọng kính mời quý vị đăng ký tham gia tại địa chỉ này hoặc trực tiếp xem thảo luận tại đây.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ [email protected] , đồng thời chia sẻ thông báo này tới các mạng lưới chuyên môn của quý vị.