Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS)

Podhale Zackel sheep

Black bee Augustowska line

Karpacka goat

Polish red & white cow

Black bee Północna line

Sokólski horse

PolFABIS

PolFABIS to oficjalny polski system informacji o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich. Polfabis jest częścią globalnego systemu informacji o różnorodności zwierząt DAD-IS. Służy do informowania i monitorowania wszystkich ras zwierząt gospodarskich utrzymywanych w Polsce. Strona dostępna jest w czterech językach: polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Za regularną aktualizację danych odpowiedzialny jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Rezultat

Różnorodność ras w Polsce

Rasy ssaków i ptaków występują albo w jednym kraju (rasy lokalne), w kilku krajach w jednym regionie (rasy transgraniczne), albo w różnych regionach świata (rasy transgraniczne międzynarodowe)

Status zagrożenia dla bydła, owiec, kóz, świń I kurczaków w Polsce

Na podstawie liczebności populacji zgłoszonej przez kraje istnieje możliwość oceny ryzyka