Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar

Împuternicirea fermierilor și a organizațiilor acestora prin crearea de capital social

Ghid de învățare BOND pentru formatori

Capitalul social este un factor cheie care se referă la capacitatea oamenilor de a coopera pentru obiective comune. Ceea ce am învățat în ultimele decenii, din experiențele organizaționale din țările în curs de dezvoltare și din țările în tranziție, este că acumularea de capital fizic și uman nu este suficientă pentru a induce dezvoltarea. Investițiile în capital fizic (infrastructură și echipamente) și capital uman (dezvoltarea competențelor) sunt condiții necesare, dar sunt departe de a fi suficiente; ele trebuie completate cu dezvoltarea capitalului social (Stiglitz, 1998). Acest Ghid de învățare pentru formatori se concentrează pe „Împuternicirea fermierilor prin crearea de capital social”, recunoscând rolul fundamental pe care îl joacă capitalul social pentru organizații sănătoase și durabile. Încurajarea fermierilor și a grupurilor lor să formeze asociații sau federații își îmbunătățește capacitățile de a învăța unii de la alții, de a face schimb de informații fiabile despre ceea ce funcționează și ce nu funcționează și de a monitoriza responsabilitatea membrilor lor.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Organización: The BOND Project
Otras organizaciones: FAO
Año: 2020
:
:
Cobertura geográfica: Unión Europea
Tipo: Manual
Idioma utilizado para los contenidos: Romanian
:

Compartir esta página