FAO Türkiye

FAO Türkiye

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), açlığı son vermek için uluslararası çabalara öncülük eden Birleşmiş Milletler ‘in özel bir kurumudur. Herkes için gıda güvenliğini, ayrıca, insanların aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına öncülük etmek için yeterli yüksek kaliteli gıdaya düzenli olarak erişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye, 1948'de FAO'ya üye oldu ve kurum ilk ülke ofisini 1982'de Ankara'da kurdu. FAO Türkiye, gıda zincirinin tüm aşamalarında gıda güvenliği, bulunabilirlik, erişilebilirlik, güvenilirlilik ve kaliteyi iyileştirmek amacıyla başta gıda güvenirliliği ve beslenmenin yanı sıra, gıda güvenliği ile ilgili politika ve programların oluşturulmasında hükümeti ve paydaşları destekler. Kurum ayrıca, balıkçılık dahil olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, teknik yardım yoluyla kamu ve özel sektördeki kurumsal kapasitenin artırılması ve acil durum bölgelerinde toplum dayanıklılığının ve geçim kaynaklarının güçlendirilmesi gibi alanlarda da çalışmaktadır.

2006 yılında Türk Hükümetinin desteğiyle açılan Orta Asya Alt Bölge Ofisi (SEC), FAO'nun Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi alt bölgedeki ülkelerin ulusal ihtiyaçlarına ve önceliklerine yanıt verme yeteneğini arttırmıştır.

SEC'in kurulması, FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programının (FTPP) oluşturulmasının yolunu da açtı. 2014 yılında imzalanan anlaşma, FAO ve Türkiye Ortaklığı kapsamında FTPP ve FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklığı Programı'nın (FTFP) ikinci aşamasına liderlik etti.

FAO'nun Saha Programı'nın önemli bir ayağı da "TCP" olarak da bilinen Teknik İş Birliği Programı’dır ve bu program kurumun Düzenli Program bütçesinin bir parçasını oluşturur. FAO'nun bilgi birikimi ve teknik uzmanlığını üye ülkelere sunmak amacıyla oluşturulan TCP projeleri, ilgili ülke tarafından belirlenen mahsul üretimi, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, ormancılık, beslenme, gıda güvenirliliği, kırsal kalkınma ve diğer alanlarda teknik destek sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

FAO, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, arazi bozulumu, kimyasallar ve uluslararası sularla ilgili dünyanın en zorlu çevresel sorunlarını ele alan 18 kurum ve 183 ülkeden oluşan bir ağ olan Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) ortağıdır. FAO, Türkiye'de GEF tarafından finanse edilen projeleri hayata geçirmiş ve ortaklığa, özellikle ormancılık ve balıkçılıkla ilgili sürdürülebilir tarım konusunda kapsamlı bilgi ve uzmanlığın yanı sıra proje formülasyonu ve kaynak seferberliği de sağlamıştır.

FAO ayrıca Avrupa Birliği, Japonya Hükümeti ve UNHCR gibi farklı ortaklar tarafından 2017 yılında başlatılan Türkiye'deki Suriye Mülteci Dayanıklılık Planı kapsamında finanse edilen projeler aracılığıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve yerel toplumların geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve dayanıklılığının arttırılması konusunda aktif olarak çalışmaktadır.