FAO Türkiye

Kriz Durumları

FAO’nun, ulusal ve yerel hükümet, insani yardım/müdahale aktörleri ve bağışçılardan oluşan ve gıda güvenliği ve beslenmeye yönelik uyumlu yaklaşım aracılığıyla Türkiye’deki Suriye Krizine etkili bir müdahale geliştirilmesini ve tarımsal hayvancılığın desteklenmesini amaçlayan bir koordinasyon platformu olan Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Gıda Güvenliği ve Tarım (FSA) Sektöründe lider rolüne sahiptir.

FSA sektörü, ulusal öncelikler doğrultusunda, büyük ve orta ölçekli tarımsal geçim kaynağı desteğinin sağlanması için fırsatları kovalamak amacıyla programlamanın arttırılmasını (hane halkı düzeyinde müdahalelerin ötesine geçilmesini) amaçlamaktadır. FSA ile ilgili beceriler ve bilgilerin güçlendirilmesi yoluyla, hane halkının gıda güvenliği ve beslenmesinin desteklenmesi ile tarım sektöründe istihdam ve iş fırsatlarının oluşturulması ve arttırılmasına odaklanılacaktır.

FSA, düzenli olarak proje faydalanıcılarından yaş ve cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler toplamıştır ve bu veriler, veri boşluklarının tespit edilmesine ve ülkedeki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarının ele alınmasına yönelik sürdürülebilir yollara ilişkin tartışmaların kapsamının genişletilmesine yardımcı olmaktadır.

FAO Türkiye, şu konularda iki değerlendirme çalışması yürütmüştür:

  • Türkiye’nin Altı İlindeki Suriyeli Mülteciler ve Hassas Durumdaki Ev Sahibi Topluluklar için Tarımsal Geçim Kaynaklarına ve İşgücü Piyasasına Erişim,
  • Türkiye’deki Mevsimlik İşçiler ve Suriyeli Mülteciler Dahil Olmak Üzere Hassas Durumdaki Tarım Topluluklarının Sosyal Korumasına ilişkin Analiz.

Bu iki çalışma, Suriyeli mülteciler ve Suriye’ye sınırı olan ülkelerdeki ev sahibi topluluklara yönelik tarımsal geçim kaynağı fırsatları hakkındaki daha kapsamlı bir dizi değerlendirmenin bir parçasıdır. Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (AKÇAM) yürüttüğü tarımsal işgücü piyasasına ilişkin çalışma, Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların, yerel tarım sektöründeki ücretli işlerde nasıl yer aldıkları ve zorlukları ve fırsatları hakkında önemli bir analiz sağlamıştır. Sosyoloji Derneği’nin yürüttüğü sosyal korumaya ilişkin çalışma, tarımla uğraşan Suriyeliler ve hassas durumdaki ev sahibi topluluklarına yönelik mevcut sosyal koruma programlarına ilişkin derinlemesine bir analiz olarak tasarlanmış olup FAO’nun bu kişilerin geçim kaynaklarının arttırılmasına nasıl sistematik destek sağlayabileceğine yönelik önemli bir yönlendirme sağlamaktadır.

Suriye Mülteci Krizi

Haber makaleleri

Ankara – Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörlüğü koordinasyonunda, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda Programı (WFP) ortaklığı ve T.C Tarım ve...
Ankara - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Bölgesel İşbirliği Merkezi (KEİ-SGSM / BSEC-CSFS), KEİ bölgesinde gıda sistemleri dönüşüm gündemini teşvik etmek ve gıda sistemi profesyonellerinden oluşan bir...