FAO Türkiye

Özyeğin Üniversitesi ile “2022 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu” Raporunun Türkiye Lansmanı

FAO Türkiye, 2022 Dünya Gıda Günü dolayısıyla, 4 Ekim 2022'de Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2022 raporunun tanıtımını yapacak. FAO, IFAD, UNICEF, WFP ve WHO tarafından ortaklaşa hazırlanan yıllık en önemli rapor olan Rapor, dünyadaki açlığın, gıda güvensizliğinin ve yetersiz beslenmenin boyutlarına ilişkin en güncel ve güvenilir tahminleri içermektedir.

Tüm kurumların katkılarının gerekli olduğunu kabul ederek ve üniversiteler, kapsamlı raporlama uygulamaları yoluyla sosyal, insani ve çevresel konuları ele almaya yönelik aktif taahhütlerini giderek daha fazla göstermeye çağrılmaktadır. Özyeğin Üniversitesi, refahı artırma taahhüdü ile bu çağrılara yanıt vermenin yanı sıra eylemleri ve etkilerine ilişkin kanıta dayalı raporlama sağlama konusunda sürdürülebilirliğe odaklanıyor.

Raporun akademik bir ortamda gençlerin etkileşimli katılımıyla lansmanı, durumun derinlemesine tartışılmasına ve raporun gerçekleri ve mesajları hakkında farkındalık yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, Türkiye'deki ilgili BM kuruluşlarının başkanlarına sorulmak üzere rapora ilişkin sorular hazırladı. Panelde kurumlar, yükseköğretim öğrencilerinin sorularına bakış açılarını ve cevaplarını aktaracak.