FAO Türkiye

FAO-Türkiye Ortaklığı tarımda “kimseyi geride bırakmamaya” kararlı

Fotoğraf: ©FAO/Vasily Maximov
31/01/2022

Ankara – Kırsal kesimdeki kadınlar, tarım ve gıda güvenliğine önemli katkılar sağlarken aynı zamanda aileleri ve evleriyle de ilgileniyorlar. Bu ağır yük genellikle görmezden geliniyor ve telafi edilmiyor.

 

Ek olarak, kırsal kesimdeki kadınlar mülk (arazi dahil), kredi, teknolojiler, insana yakışır istihdam, bilgi ve beceriler gibi kaynaklara erişimde engellerle karşılaşıyorlar. FAO verileri, cinsiyete dayalı eşitsizliklerin tarım sektörünün düşük performansından büyük ölçüde sorumlu olduğunu gösteriyor.

 

Bu sorunları ele almak için FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı, “Kimseyi Geride Bırakma: Türkiye ve Orta Asya’da Kırsal Alanda Kadının Daha Fazla Katılımı ve Güçlendirilmesiyle Ekonomik Büyüme Fırsatlarından Yararlanma ” başlıklı benzersiz bir proje başlattı.

 

Ekim 2021'de başlayan proje, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan'da kırsal kesimdeki kadınlara çiftliklerinin verimliliğini artırmak, iş ve kooperatif kurmak ve bulundukları topluluklarda yetkin değişim aktörleri olmak için önemli bilgi ve beceriler kazanmada yardımcı olmayı amaçlıyor. Proje ile aynı zamanda, politika yapıcılar ve uygulayıcıların, tarım ve gıda güvenliğinde kanıta dayalı, sosyal olarak kapsayıcı ve cinsiyete duyarlı politikalar formüle etme kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu politikaları eyleme dönüştürmeleri amaçlanıyor. Bu, Türkiye, Tacikistan ve Özbekistan tarım bakanlıklarına en iyi uygulamaları ve politika çözümlerini birbirleriyle paylaşma fırsatı sunacak bölgesel bir platform ve ağ oluşturmaları ve buna benzer çeşitli yaklaşımlarla sağlanacak.

 

950 000 ABD Doları bütçeli proje, Ekim 2024'e kadar üç yıl sürecek.

 

FAO-Türkiye Ortaklık Programları Hakkında

FAO-Türkiye Ortaklık Programları, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, ve diğer ilgili ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele ve ekosistemlerin korunmasına destek olmayı amaçlıyor.

2007’de kurulan FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı’nın (FTPP) ilk fazı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 10 milyon ABD Doları tutarındaki güven fonundan finanse edildi. Programın ilk fazı olan 2009-2015 yılları arasında 16 ülkede 28 proje uygulandı. 2014 yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 milyon ABD Doları tutarındaki ek finansmanı ile FTPP'nin ikinci fazı ve aynı zamanda FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP) başlatıldı. Böylece Türkiye’nin bu Programlar çerçevesindeki toplam katkısı 30 milyon ABD Doları’na ulaştı.

 

BAĞLANTILAR: