FAO Türkiye

Yeni KEİ-SGSM eğitim programı proje planlamasına ve performans ölçümüne odaklanıyor

Fotoğraf: ©FAO
24/06/2022

Ankara –Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİT) üyesi devletler, vardıkları anlaşmayla Ankara’da Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Bölgesel İşbirliği Merkezi (KEİ-SGSM) kurmak için anlaştılar. Merkez, FAO tarafından FAO-Türkiye Ortaklık Programı (FTPP) kapsamında hayata geçirilen KEİ-SGSM projesi ile Kasım 2020'de Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyete başladı.

 

KEİ-SGSM projesi kapsamında Proje Planlama ve Performans Ölçümü konusunda dört haftaya yayılan (18 Mayıs – 15 Haziran 2022), 10 oturumluk bir çevrimiçi kapasite geliştirme eğitimi düzenlendi. Eğitim, katılımcılara Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) yaklaşımının temellerini öğrenme ve proje konsept notları ve teklif belgeleri için gerekli araçları tanıma fırsatı sağladı. Katılımcılar ayrıca, proje tasarımı, planlama ve performans değerlendirmesi hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Kamu politikası ve uluslararası kalkınma alanında geniş deneyime sahip Profesör Borja Santos Porras tarafından verilen eğitimin son oturumunda, FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Program ve Kaynak Seferberliği Uzmanı Magali Herranz Avrupa Birliği ile işbirliği modalitelerine ililşkin genel bir çerçeve sundu.

 

Eğitimin amacı, KEİ-SGSM personelinin ve KEİ üyesi ülkelerin Ulusal Odak Noktalarının, projenin tamamlanmasının ardından Bölgesel İşbirliği Merkezi'nin sürdürülebilir işleyişini sağlama kapasitesini geliştirmekti. Paylaşılan deneyimlerden yararlanmak ve sinerji yaratmak için Ekonomik İşbirliği Örgütü Bölgesel Gıda Güvenliği Koordinasyon Merkezi'nden (ECO-RCCFS) temsilciler de davet edilerek eğitime katıldılar.

 

İlk gün, KEİ-SGSM Koordinatörü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu'nun KEİ-SGSM’nin ana faaliyetlerini ilişkin açılış konuşmasıyla başladı. Ayrıca, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Kıdemli Politika Uzmanı ve projenin Baş Teknik Sorumlusu Sumiter Broca, barışın insanları açlıktan korumak için hayati önemini vurgulayan ve Karadeniz bölgesindeki üzücü çatışmanın yıkıcı etkilerinin altını çizen bir konuşma yaptı.

 

Eğitimdeki oturumlar dört geniş kategoriye ayrıldı: stratejik planlama, uygulama, performans ölçümü ve kaynak seferberliği. Her kategoride, katılımcılar zaman ve maliyet yönetimi, insan kaynakları ve izleme hakkında bilgi edinme ve etkileşimli bir ortamda Avrupa Birliği ile işbirliği modaliteleri hakkında bir anlayış kazanma fırsatı buldular. Katılımcılar ayrıca eğitimde sunulan bilgileri değerlendirdiler ve grup çalışmalarında uygulamaya koydular.

 

FAO-Türkiye Ortaklık Programları Hakkında

FAO-Türkiye Ortaklık Programları, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, ve diğer ilgili ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele ve ekosistemlerin korunmasına destek olmayı amaçlar.

 

2007’de kurulan FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı’nın (FTPP) ilk fazı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 10 milyon ABD Doları tutarındaki güven fonundan finanse edildi. Programın ilk fazı olan 2009-2015 yılları arasında 16 ülkede 28 proje uygulandı. 2014 yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 milyon ABD Doları tutarındaki ek finansmanı ile FTPP'nin ikinci fazı ve aynı zamanda FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP) başlatıldı. Böylece Türkiye’nin bu Programlar çerçevesindeki toplam katkısı 30 milyon ABD Doları’na ulaştı.

 

BAĞLANTILAR: