FAO Türkiye

FAO-Türkiye ortaklığı, kurak alanlar için ürün çeşitlendirme projesiyle Nijerya'nın Borno eyaletine uzanıyor

Photo: © FAO
17/11/2023

Ankara – FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı’nın (FTTP II) 6 Kasım’da Borno Eyaleti’nde başlattığı yenilikçi bir proje, Nijerya’nın kurak bölgelerindeki tarımın dönüştürülmesine katkı vermeyi amaçlamaktadır. “Borno Eyaleti Kurak Alanlardaki Küçük Ölçekli Çiftçiler İçin Sürdürülebilir Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesinin ve Güçlendirilmesinin Desteklenmesi Projesi” çiftçilerin ve tarım uzmanlarının ürün desenlerini çeşitlendirmek için kapasitelerini geliştirmeyi ve kurak alanlar için sürdürülebilir ürün yönetimi tekniklerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 

FAO – Türkiye Ortaklık Programı tarafından desteklenen ve FAO Bitkisel Üretim ve Koruma Bölümü'nün (NSP) desteğiyle, FAO Türkiye, FAO Nijerya ofisleri ve her iki ülkenin tarım bakanlıklarınının işbirliği ile geliştirilen bu ortak proje, 200.000 ABD Doları bütçeyle Temmuz 2025'e kadar sürecek.

 

Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde yaşayan 5,6 milyon insanın geçim kaynağı büyük ölçüde üç agroekolojik bölgede (Çad Gölü havzası ile Sudan ve Sahel savanları) yapılan küçük ölçekli tarıma dayanmaktadır. Su kıtlığı, iklim değişikliği ve düşük verimlilik, bu bölgelerdeki bitkisel üretim sistemlerinin karşılaştığı başlıca zorluklar arasındadır. Proje bu zorlukların üstesinden gelmeye ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik olarak düşünülebilecek kilit potansiyel müdahaleler arasında, koruyucu tarım ve üretimin çeşitlilendirilmesi önemli girişimler arasında yer almaktadır. Bu nedenle proje, bu alanlarda Türkiye ve Nijerya arasında deneyim alışverişini kolaylaştırmak için formüle edilmiştir.

 

Proje başlangıç toplantısı 6 Kasım 2023 tarihinde Nijerya ve Türkiye'den üst düzey yetkililer ve ilgili uzmanların katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Açılış oturumunda FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, FTPP II'nin genel çerçevesini sunarak, projenin iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımını kolaylaştırmadaki öneminin altını çizdi. Selışık ayrıca projenin Türkiye ve Nijerya arasında daha fazla iş birliği için yeni yollar açacağını umduğunu belirtti.

 

FAO Nijerya Temsilcisi ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Komisyonu (ECOWAS) Temsilcisi Koffy Kouacou, FAO-Nijerya'nın projenin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli tüm çabayı göstermeye hazır olduğunu belirtti.

 

FAO Direktör Yardımcısı ve Bitkisel Üretim ve Koruma Bölümü (NSP) Sorumlusu Chikelu Mba, tarımsal gıda sistemlerinin dönüşümü kapsamında sürdürülebilir bitkisel üretim ve koruma uygulamalarının teşvik edilmesinin önemini vurguladı. Mba ayrıca projenin kurak alanlarda tohum çoğaltma ve FAO şemsiyesi altında güçlendirilmiş ortaklıklar üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere potansiyel etkisinin altını çizdi.

 

Halen Borno Eyalet Hükümeti Sekreteri olarak görev yapan FAO eski Genel Müdür Yardımcısı ve Afrika Bölge Temsilcisi Bukar Tijani, Nijerya ile iş birliğinden dolayı Türkiye Hükümeti'ne teşekkür etti ve projenin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarına yapacağı katkıyı vurguladı.

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Hümeyra Yaman, projenin Borno eyaletindeki küçük çiftçileri baklagiller, tıbbi ve aromatik bitkiler gibi yüksek değerli tarımsal ürünlerle tanıştırarak destekleyeceğini belirtti ve buna katkı vermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

 

Projenin teknik sorumlusu ve FAO uzmanı Hafiz Muminjanov, projenin ana hedefleri, faaliyetleri ve çerçevesini sunarak paydaşlar ve ortaklar arasındaki görüş alış verişi ve işbirliğinin önemini vurguladı. Daha sonra ortak çalışma ile çalışma planına son şekli verildi. .

 

Çalıştayın son kısmında Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalışma Grubu Koordinatörü Reyhan Bahtiyarca Bağdat, Türkiye'deki bitkisel üretim sistemlerine genel bir bakış sundu ve Enstitünün projeye olası katkılarını paylaştı.

 

Çalıştay, Nijerya Tarım Bakanlığı'ndan Muhammad Wakil'in Borno Eyaleti'ndeki bitkisel üretim ve projeden beklenen destek hakkında yaptığı sunumla sona erdi.

 

FAO-Türkiye Ortaklık Programları Hakkında

FAO-Türkiye Ortaklık Programları, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve diğer ilgili ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele ve ekosistemlerin korunmasına destek olmayı amaçlar.

 

2007’de başlatılan FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı’nın (FTPP) ilk fazı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 10 milyon ABD Doları tutarındaki güven fonundan finanse edildi. Programın ilk fazı olan 2009-2015 yılları arasında 16 ülkede 28 proje uygulandı. 2014 yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 milyon ABD Doları tutarındaki ek finansmanı ile FTPP'nin ikinci fazı ve aynı zamanda

FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP) başlatıldı. Böylece Türkiye’nin bu Programlar çerçevesindeki toplam katkısı 30 milyon ABD Doları’na ulaştı.

 

BAĞLANTILAR: