FAO Türkiye

Kaz Dağları bölgesine özel 'Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri' raporu hazırlanıyor

Fotoğraf: © FAO
02/05/2024

Çanakkale – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde ve Küresel Çevre Fonu (GEF) finansmanıyla yürütülen “Kaz Dağları’nda Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Ekosistemlerinin Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 24-27 Nisan 2024 tarihleri arasında Çanakkale ilinde “Bayramiç ve Kalkım Orman İşletme Müdürlükleri Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Belirlenmesi” konulu eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

 

Dört gün süren çalıştay FAO Proje Koordinatörü Erdoğan Ertürk’ün proje hakkında genel bilgi veren konuşması ile başladı. Sayın Ertürk konuşmasında şunları dile getirdi. “Sürdürülebilir Orman Yönetimi kriter ve göstergelerinin özellikle bölgesel düzeyde daha etkin hale getirmek bu projenin önemli hedeflerinden biridir. O nedenle projemizin önemli proje alanlarından olan Bayramiç ve Kalkım Orman İşletme Müdürlükleri sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergelerinin hazırlanması işi için tüm ilgili paydaşlar ile bir araya geldik. Bu proje ile Kaz Dağları bölgesinde ormanların daha etkin şekilde ve sürdürülebilir yönetilmesi için çalışacağız. Sürdürülebilir Orman Yönetimi kavramı, ormanların ulusal ve küresel düzeylerde, biyolojik çeşitliliğinin, verimliliğinin, ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarının en iyi şekilde yönetilmesi için her türlü tehdit ve tehlikelere karşı önlemlerin alınmasını içerir. Bu bağlamda burada yapılan çalışma bölge için çok önem taşıyor ve burada çıkan sonuçlar diğer pilot alanlarımıza da entegre edilerek kapsayıcı bir orman yönetimi sağlamayı hedefliyoruz.”

 

Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Fazıl Cabaroğlu isekonuşmasında orman kaynakları ve ormancılık açısından yoğun bir kapasiteye sahip olan Kaz Dağları’nın Türkiye ve bölge açısından önemine vurgu yaparak burada yapılan çalışmaların hassaslıkla yürütülmesi gerektiğini belirtti ve bu çalışmaların Kaz Dağları bölgesinde yaşayan yöre halkına olan faydalarını dile getirdi.

 

Açılış konuşmalarının sonuncusunu gerçekleştiren Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Sayın Alper Tolga Arslan, tüm paydaşların Sürdürülebilir Ormanların Yönetiminde etkin rol oynamasının öneminden bahsetti ve sözlerine şöyle devam etti. “Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve küresel salgınların orman kaynaklarımızın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Bu çerçevede ormanların ekonomik, sosyal ve kültürel işlevleri karmaşık bir yapıya sahip olsa da birbiri ile örtüşmektedir. Doğal olarak bu konuların sürdürülebilir bir şekilde korunduğunu veya geliştirildiğini takip etmek ve değerlendirmek oldukça güçtür. Bu izleme ve değerlendirmenin düzgünce yapılabilmesi için daha somut parametrelere ihtiyaç vardır. O nedenle burada belirlenecek olan kriter ve göstergeler bölgemiz için çok önem taşımaktadır.”

 

Çalıştayda orman kaynakları ve küresel karbon döngüsüne katkısı, ormanların sağlığı, canlılığı ve bütünlüğü, ormanların koruyucu fonksiyonları, orman biyoçeşitliliği, ormanların üretim kapasitesi ve fonksiyonları ile ormanların sosyo-ekonomik fonksiyonları konularında çalışma grupları oluşturuldu. Çalıştay sonuçlarından elde edilen bulgular ve geliştirilen yöntemler sürdürülebilir orman yönetimi kavramının daha iyi anlaşılmasına ve yerel uygulama birimlerinin kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.