المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
Benin

National Focal Point

Mr Nestor René AHOYO-ADJOVI
Directeur de Recherche, Chercheur au Programme Analyse de la Politique Agricole (PAPA) du Centre de Recherches Agricoles d'Agonkanmey de l'INRAB
Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB)

02 BP 303 Cotonou
Benin
Phone Number: +229 97075465
Email Address: [email protected]
Region: Africa
Date of communication: 17/10/2019
FAO REGION: Africa
INCOME: Lower middle income
DEVELOPMENT: Developing
CONTRACTING PARTY: Yes
MEMBERSHIP: ACCESSION
SIGNATURE DATE:
RATIFICATION DATE:
ACCEPTANCE DATE:
ACCESSION DATE: 24/02/2006
APPROVAL DATE:
ENTRY INTO FORCE: 25/05/2006

BSF Project

لم يتم العثور على سجلات.

National Report on Implementation

لم يتم العثور على سجلات.

Share this page