FAO.org

Home > International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture > News > News Detail
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

Projekat GRAINEFIT Instituta za ratarstvo i povrtarstvo izabran za finansiranje od FAO

12/12/2018

Fond za raspodelu koristi Međunarodnog ugovora za biljne genetičke resurse za hranu i poljoprivredu (Benefit-sharing Fund of the International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) je prvi put of svog formiranja okupio dobitnike četvrtog poziva za finansiranje predloga projekata, u sedištu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) u Rimu, od 22. do 26. oktobra 2018. godine.

Biro osmog upravnog odbora Međunarodnog ugovora je odabrao 20 najboljih projekata koje će finansirati u okviru četvrtog ciklusa projekata Fonda za raspodelu koristi (BSF4) tokom naredne četiri godine, sa ukupnim fondom od 6 miliona dolara, za 29 zemalja u razvoju.

Svih 20 projekata je usmereno na očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa, doprinos stvaranju novih partnerstava, razvoj i korišćenje tehnologija za dobrobit lokalnih zajednica i prenošenje naučnih dostignuća poljoprivrednim proizvođačima, naglašavajući važnu ulogu žena u upravljanju biodiverzitetom, poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 

Read the article

Share this page