المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
Côte d'Ivoire

National Focal Point

Mr Kouadio Maxime ESSO
Sous-directeur de la Recherche Agricole
Ministère de l'Agriculture

30 BP 247
Abidjan 30 - Côte d'Ivoire
Phone Number: +225 07356980
Email Address: kouadiomaxime2000@yahoo.fr
Region: Africa
Date of communication: 29/09/2015

BSF Project

لم يتم العثور على سجلات.

National Report on Implementation

لم يتم العثور على سجلات.

Share this page